Középvezetői tanfolyam

2021.

szeptember 20-21. 

október 11-12.

november 15-16.

Ön, mint középvezető

hogy látja: csoport, vagy csapat amit vezet?

túlterheltnek érzi magát, vagy megfelelően delegálja a feladatokat a csapatának?

képes személyre szabottan fenntartani a munkatársai motivációját?

milyen ösztönzőket alkalamaz a sikeresség érdekében?

milyen, és hol van az ön szerepe a csapatban?

vannak egyéniséggel rendelkező munkatársai? Hasznosítja ezeket az előnyöket?

Hogyan legyen sikeres vezető?

Tegyen szabaddá  3×2 napot.

Ez  3 tréning. 

Fektessen be a tudásába: 288.000,- Ft/fő + áfa 

A tréningek egyenként önállóan is választhatóak: 128 000 Ft/tréning/fő

Személyes és online lehetőség

Önt érdekelné, de nem tud eljönni személyesen?
Igent mondhat a tudásra.
A képzésekre online részvételt biztosítunk!
Hibrid tanfolyam – a résztvevő eljöhet személyesen, vagy jelezheti online részvételi igényét – az utolsó pillanatban is.

Vezetői és vezetési technikák tréning

A vezetés célja: mit jelent vezetni?
Mikor vagyunk hatékony, és mikor vagyunk eredményes vezetők?
Helyzetfüggő vezetési módszerek, és mikor melyiket alkalmazzuk?
A vezető személyes szabadsága, a csoportos és az egyéni döntések helye és lehetőségei
A felsővezetői döntések végrehajtásának folyamata és módszerei
A team munka megszervezése és irányítása
A feladatok végrehajtásához szükséges információk megszerzése és rendszerezése
A feladat-átruházás (delegálás)
Az ellenőrzés és számonkérés módszerei a feladatok végrehajtása során
A folyamatokban lévő hibák észlelése és korrigálásának lehetőségei
Konfliktus helyzetek felismerése és kezelése

Munkatársak motiválása

Az egyén teljesítménymérése a csapaton belül
A motiváció hatása a teljesítményre
Mi határozza meg a kollégák eredményességét?
A várható eredményesség előrejelzése
A vezető szerepe a motiváció fenntartásában
Személyiségfüggő motivációs stratégiák
Az egyéni és kollegiális szükségletek kielégítése (a csere-elmélet alapján)
A szervezeti kultúra szerepe a motiválásban
A demotiváció első jelei és megfékezése
A kiégés első jelei és megelőzésének módszerei

Csoportvezetői technikák

A csoportmunka, mint hatékonyságjavító eszköz
Hogyan alakul ki a csoportmunka?
A csapatmunka megszervezése és irányítása
Mitől válik egy csoport csapattá?
A csapatszellem kialakítása és fenntartása
Az együttműködés hajtó- és fékezőerői
A vezető helye a csapatban
Az egyéniségek szerepe a csapatban
Miként oldjuk meg a csapatmunka során fellépő problémákat?
Mitől függ a csapat teljesítménye?

A tanfolyam – a 3 tréning – részvételi díja: 288 000 Ft + ÁFA/fő

Egy tréning részvételi díja: 128 000 Ft+ÁFA/fő

Az elméleti oktatás
és a gyakorlati alkalmazás a siker kulcsa

A tréningeken alkalmazott képzési forma garantálja a maximális eredményességet.
A Kovács Tünde által kidolgozott oktatási módszer segítségével a résztvevők a tréning során elsajátítják a szükséges elméleti alapokat. Megtanulják az elsajátított ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni.
A képzések interaktív formában folynak.
Ez azt jelenti, hogy a hallgatók bármikor feltehetik kérdéseiket.
Elsődleges célunk a hatékonyság. Tehát azokat a problémákat oldjuk meg, amelyek a résztvevők mindennapi munkája során is előfordulnak.
A hallgatók olyan tudást kapnak a kezükbe, amely könnyen alkalmazható. Az ismeretek és a gyakorlat a való élet kihívásaira fókuszál.