Tanfolyamok, tréningek cégeknek

Transflow

ablak a tudásra

Tájékozódjon:

Képzéseinket, tréningjeinket

az Ön igényeihez szabjuk.

 • Megválasztja a képzés tematikáját
 • Kiválasztja a munkatársai csapatát
 • Megbeszéljük az időpontot 
 • Eldöntheti, személyesen és/vagy online vesznek részt a képzésen 
 • A tréner igény szerint elmegy Önökhöz
 • A képzésen maximum 12 munkatárs tud hatékonyan részt venni

Vezetőnként szeretne hatékonyabb, eredményesebb munkát?
Szeretne csoportjából együttműködő,  jó közösséget, csapatot formálni?
Szeretne jobb vezető lenni?

HR vezetői tanfolyam

A 3 modul önállóan is választható, előre megbeszélt időpontokban.

Ezzel a tanfolyammal azon vezetők tevékenységének sikeréhez kívánunk hozzájárulni, akik munkájuk során új kollégákkal kerülnek kapcsolatba, cégüknél munkatárs-kiválasztást végeznek, illetve fiatal munkavállalókkal dolgoznak együtt.

1. modul: Munkatársak kiválasztása
 • A kiválasztás folyamata
 • Az alkalmasság és beválás összefüggései
 • Pályáztatás, toborzása, jelentkezők szűrése
 • Állásinterjúk típusai és módszertani levezetésük
 • AC eljárás levezetésének módszere
 • Képzési szükségletek felmérése
 • Képzési terv készítés
 • Szervezeti egységek vezetőinek motiválása a HR-el való együttműködésre
 • A HR fejlesztés kontroll lehetőségei
2. modul: Coaching technika a HR fejlesztésben
 • A munkatársak egyéni fejlesztésének lehetőségei cachinggal
 • A munkaköri coaching célja és haszna
 • A coachingban részesíthető munkatársak kiválasztásának szempontjai
 • A munkatársak együttműködésének kialakítása a coach-al
 • Kérdezés technika gyakorlása
 • Egyéni coaching technikája
 • Egyéni coaching vezetés gyakorlása
 • Csoportos coaching technikája
 • Csoportos coaching vezetés gyakorlása
 • A coaching eredményének mérési lehetőségei
3. modul: Fluktuáció-csökkentés, avagy az Y és Z generációs munkatársak fogadása és beilleszkedése
 • Melyek az Y és Z generációs munkavállalók erősségei és miért keltenek frusztrációt a cég többi munkatársában?
 • Az Y és Z generációs belépők fejlesztendő készségei és nehézségei a munkába lépés során
 • Generációs különbségek a munkahelyen, illetve az ebből adódó ellentétek megjelenési formái és kezelésük
 • Személyiségfüggő viselkedésformák az Y és Z generáció tagjainál
 • Vezetőként miként segítsük az Y és Z generációs munkavállalók belépését és beilleszkedését az új munkahelyi környezetbe?
 • Az Y és Z generációs munkavállalók készségeinek fejlesztése munkahelyi környezetben
 • Az esetleges sikertelenségekből fakadó feladás és menekülési szándék első jelei, illetve ezek semlegesítése az Y és Z generációs munkavállalók esetében
 • Motivációs és ösztönzési módszerek az Y és Z generáció tagjainál

A tanfolyam során a hallgatók:

 • Megtanulják, hogy milyen szempontok szerint válasszák ki a cég új munkatársait,
 • Coaching-módszereket tanulnak, amelyek alkalmazásával fejleszthetik, képezhetik kollégáikat,
 • Olyan ismeretekhez jutnak, amelyek alkalmazásával csökkenthetik cégüknél a fluktuációt.

A képzést a következő munkatársak részére ajánljuk:

 • Cégtulajdonosoknak,
 • HR-vezetőknek
 • Mindenkinek, aki a munkája során új munkatársakkal kerül kapcsolatba

Amiért érdemes minket választani…

 • Mikrocsoportos képzéseket szervezünk,
 • A képzések során ingyenes konzultációt biztosítunk,
 • Munkatársaink 25 éves felnőttképzési tapasztalattal rendelkeznek.

Középvezetői tanfolyam

Foglalja le időben a helyét.

1. modul:           szeptember  20- 21.
2. modul:           október 11-12.
3. modul:           november 15-16. 

A cégeknél főként olyan emberek kerülnek vezetői pozícióba, akik már bizonyították szakmai felkészültségüket. Ezért érdemesnek tekintik őket, hogy másokat is irányítsanak. A vezetői feladatok azonban jelentősen különböznek egy beosztott munkatársétól. Itt a főszerep az emberi kapcsolatoké. A vezetői szerep sikeres ellátásához ezért nélkülözhetetlen, hogy az illető erre fókuszáló képzésben is részesüljön.

1. modul: Vezetői és vezetési technikák
 • A vezetés célja: mit jelent vezetni?
 • Mikor vagyunk hatékony és mikor eredményes vezetők?
 • Helyzetfüggő vezetési módszerek – Mikor melyiket válasszuk?
 • A vezető személyes szabadsága: a csoportos és az egyéni döntések helye és lehetőségei
 • A felsővezető döntések végrehajtásának folyamata és módszere
 • A csoportmunka megszervezése és irányítása
 • A feladatok végrehajtásához szükséges információk megszerzése és rendszerezése
 • Feladat-átruházás (delegálás)
 • Az ellenőrzés és számonkérés módszerei a feladatok végrehajtása során
 • Az előforduló hibák feltárása és korrekciója
 • Konfliktushelyzetek felismerése és megoldása
2. modul: Munkatársak motiválása
 • Az egyén teljesítménymérése a csapaton belül
 • A motiváció hatása a teljesítményre
 • Mi határozza meg a kollégák eredményességét?
 • A várható eredményesség előrejelzése
 • A vezető szerepe a motiváció fenntartásában
 • Személyiségfüggő motivációs stratégiák
 • Az egyéni és kollegiális szükségletek kielégítése (a csere-elmélet alapján)
 • A szervezeti kultúra szerepe a motiválásban
 • Az anyagi ösztönzők típusai, szerepe és hatása
 • A tervszerű teljesítménynövelő rendszer szerepe a projekt eredményességére
3. modul: Csoportvezetői technikák
 • A csoportmunka, mint hatékonyságjavító eszköz
 • Hogyan alakul ki a csoportmunka?
 • A csapatmunka megszervezése és irányítása
 • Mitől válik egy csoport csapattá?
 • A csapatszellem kialakítása és fenntartása
 • Az együttműködés hajtó- és fékezőerői,
 • A vezető helye a csapatban,
 • Az egyéniségek szerepe a csapatban,
 • Miként oldjuk meg a csapatmunka során fellépő problémákat?
 • Mitől függ a csapat teljesítménye?

Ügyfélszolgálati vezetői tanfolyam

Foglalja le időben a helyét.

1. modul:           szeptember  13- 14.
2. modul:           október 08-09.
3. modul:           november 15-16. 

Képzési feladatok szinte minden cégnél jelentkeznek. A munkatársak betanítása, a beosztottak továbbképzése vagy a megfelelő kapcsolattartás a vevőkkel. Jó befektetés, ha a feladattal megbízott munkatársak az átadni kívánt tudás mellett tréneri, képzési ismeretekkel és rutinnal is rendelkeznek. Ezzel a tudással  hatékonyabban és gyorsabban készítik fel a munkatársakat a minőségileg magasabb munkavégzésre.

1. modul: Professzionális ügyfélszolgálat tréning
 • Az ügyintéző személyiségének szerepe az ügyfélkapcsolatokban
 • Együttműködés a különböző típusú ügyfelekkel
 • Személyes és a telefonos kommunikáció
 • A hatékony ügyintézéshez szükséges információk megszerzése és rendszerezése
 • Ügyfeleink tájékoztatása
 • Az ügyintézés során felmerülő problémák megoldásának gyors és hatékony módszerei
 • Az ügyfélszolgálati munka során keletkező stresszhatások kezelése
 • A céghez, szervezethez való lojalitás hatása az ügyfélkapcsolatokra
2. modul: Panasz- és reklamációkezelés
 • A panaszok és reklamációk fogadása
 • Az ügyfelekkel való tárgyalás irányítása, a problémák feltárása
 • A valós panaszok orvoslása és az ügyfél számára a lehető legjobb megoldás megtalálása
 • Alaptalan panaszok és reklamációk kezelése
 • Cégünk és az ügyfél érdekeinek összehangolása
 • Mikor és hogyan mondjunk nemet?
 • Az ismétlődő panaszok, kifogások és reklamációk kezelése
 • A hosszú távú haszon elve és az ügyfelekkel való konstruktív együttműködés módszerei
3. modul: Ügyfélszolgálati levelezés
 • Az ügyfélszolgálat leggyakoribb levéltípusai és jellemzőik
 • A különböző ügyféltípusok írásos kommunikációjának jellegzetességei
 • A stílus és a szóhasználat érzelmi hatása (pozitív – negatív), illetve ennek tudatosítása
 • A személyre szóló, hivatalos levelezési forma
 • A hivatalos levél részei
 • Az ügyfelek kérelmeire történő válasz:
  • a mérlegelés szempontjai
  • válasz jóváhagyással
  • válasz részleges jóváhagyással
  • válasz elutasítás esetén
 • A panaszos levelekre történő válasz az alábbi esetekben:
  • jogos
  • részben jogos
  • jogtalan reklamáció

Értékesítőként szeretne hatékonyabb értékesítési tárgyalásokat?
Szeretne elégedett, visszatérő ügyfeleket,
akik ajánlják Önt és az Ön cégét?
Megfelelő árképzéssel növekedő  bevételre szert tenni?

Értékesítési vezetői tanfolyam

Foglalja le időben a helyét.

1. modul:           szeptember  06- 07.
2. modul:           október 11-12.
3. modul:           november 15-16. 

Az értékesítési csoportok vezetése és a munkatársak motiválása egyre nagyobb kihívást jelent a cégek számára. A  megszerzett ismeretek birtokában eredményesen tudja motiválni meglévő munkatársait. Új kollégáit felkészítheti a rájuk váró feladatokra. A megismert lehetőségek alkalmazásával növelheti beosztottai teljesítményét és a cég iránti lojalitását. Az elsajátított módszerek alkalmazásával csökkentheti a fluktuációt.

1. modul: Értékesítési csoportok létrehozása, működtetése és fejlesztése

 

 • Az értékesítés személyi feltételeinek kialakítása (vezetői feladatok)
 • Új munkatársak felvétele: pályáztatás, pályázatok szűrése, felvételi interjúk lefolytatása
 • Új munkatársak felkészítése az értékesítésre
 • Lélektani ismeretek és ezek alkalmazása értékesítési vezetőként
 • A csapatlégkör kialakítása
 • A célorientált értékesítési tevékenység vezetése és irányítása
 • Az értékesítési csoport és az egyes értékesítők céljainak kialakítása (terv formájában)
 • Az értékesítők motiválásának lehetőségei
 • Az egyéni és csoportos ösztönzés, valamint ezek kombinációja a javadalmazás során
 • Az egyéni és csoportos teljesítmény mérése és értékelése
2. modul: Munkatársak motiválása tréning
  • Az egyén teljesítménymérése a csapaton belül
  • A motiváció hatása a teljesítményre
  • Mi határozza meg a kollégák eredményességét?
  • A várható eredményesség előrejelzése
  • A vezető szerepe a motiváció fenntartásában
  • Személyiségfüggő motivációs stratégiák
  • Az egyéni és kollegiális szükségletek kielégítése (a csere-elmélet alapján)
  • A szervezeti kultúra szerepe a motiválásban
  • Az anyagi ösztönzők típusai, szerepe és hatása
  • A tervszerű teljesítménynövelő rendszer szerepe a projekt eredményességére
3. modul: Csoportvezetői technikák tréning
 • A csoportmunka, mint hatékonyságjavító eszköz
 • Hogyan alakul ki a csoportmunka?
 • A csapatmunka megszervezése és irányítása
 • Mitől válik egy csoport csapattá?
 • A csapatszellem kialakítása és fenntartása
 • Az együttműködés hajtó- és fékezőerői,
 • A vezető helye a csapatban,
 • Az egyéniségek szerepe a csapatban,
 • Miként oldjuk meg a csapatmunka során fellépő problémákat?
 • Mitől függ a csapat teljesítménye?

Felsőfokú értékesítési tanfolyam

Foglalja le időben a helyét.

1. modul:           szeptember 30- október 01.
2. modul:           október 28-29.
3. modul:           november 29-30. 

Ezt a tanfolyamot tanfolyamot gyakorló és kezdő értékesítők, valamint olyan vezetők számára dolgoztuk ki, akik a fejlődés érdekében szeretnék értékesítési ismereteiket továbbfejleszteni. Mivel a vállalatok bevételei közvetlenül az eladásoktól függnek, ezért a terület folyamatos fejlesztése elengedhetetlen.

1. modul: Értékesítési technikák
 • Miben áll az értékesítés folyamata
 • Milyen technikákat alkalmazhatunk ezen közben
 • Hogyan alakítsuk ki az eredményorientált értékesítési stratégiát
 • Hogyan teremtsünk kapcsolatot, kössünk üzletet új partnerekkel
 • Tárgyalástechnikai módszerek, melyek a partnerfüggőek
 • Hogyan mutassuk be cégünket leendő üzleti partnereinknek?
 • Milyen a személyes meggyőzés a termék bemutatás során
 • Hogyan kezeljük a kifogásokat
 • Melyek az eredményes ártárgyalás módszerei
 • Milyen utómunkálatokat végezzünk az értékesítés során
2. modul: Ártárgyalás
 • Az ár helyének és szerepének a jelentősége az értékesítésben
 • Hogyan derítsük fel a vevő igényeit, milyen legyen az árképzési taktikánk
 • Hogyan ismerjük fel a vevő árcsökkentő manipulációit, hogyan kezeljük azokat
 • Hogyan közöljük az általunk meghatározott árat, hogyan, milyen módszerrel érveljünk mellette
 • Hogyan kezeljük az árral kapcsolatos kifogásokat, hogyan védjük meg az árainkat
 • Mik a feltételei ártárgyalásnak az üzleti tárgyalások során
 • Hol, és mi legyen az árengedmény helye, ideje és módja
 • Hogyan teremtsük meg a sikeres üzletkötés feltételeit az alku különböző szakaszaiban
 • Milyen stratégiákat és taktikákat alkalmazhatunk az áralku során
 • Mi a kölcsönösség elve az alku folyamatában
 • Mi az ártárgyalás lezárásának és a megállapodás rögzítésének a folyamata
3. modul: Kapcsolatmenedzsment
 • Mi kapcsolati tőke fogalma és helye az üzleti életben
 • A kapcsolatok eredete és befektetési igénye
 • A kapcsolatok fejlődése az életkor előrehaladtával
 • Mi határozza meg a kapcsolati háló méretét?
 • A kapcsolatok hatékonyságmérése és fejlesztése
 • A kapcsolati háló, mint a biztonság garanciája
 • Stratégiák a kapcsolatépítés során
 • Önmenedzselés: hol és hogyan?
 • Hatékony érdekérvényesítés
 • Meggyőzés és elfogadtatás

Felsőfokú marketing tanfolyam

Foglalja le időben a helyét.

1. modul:           szeptember 27-28.
2. modul:           október 18-19.
3. modul:           november 22-23. 

A tanfolyamot olyan vezetők részére dolgoztuk ki, akik egyben a cég marketingtevékenységét is irányítják. A tanfolyam tematikája a marketing új területeire koncentrál, amelyek eszközöket és további sikereket jelentenek a vezetők és a tulajdonosok számára.

1. modul: Brand és márkaépítés

 

2. modul: Reklámszövegírás
 • A reklámszöveg helye a marketing-kommunikáción belül
 • A reklámszöveg típusai és megjelenési helyei
 • Reklámpszichológia
 • A megfelelő szöveg méret
 • Szóhasználat és mondatszerkesztés
 • A megjelenés időpontja és a tartalom összefüggései
 • Hogyan keltsünk érdeklődést?
 • Hogyan generáljunk cselekvést?
 • Színek, betűtípusok – szerepük és hatásuk
 • Direkt és indirect üzenetek
3. modul: Promóció-tervezés
 • A fogyasztásösztönzés helye a komplex termékkommunikáción belül
 • A fogyasztásösztönzés célja és típusai
 • A promóció eszközei
 • A viszonteladók ösztönzése
 • Az eladószemélyzet ösztönzése
 • Vásárlói promóciók
 • Ellenőrzés és hatékonyságmérés
 • Megvalósítási ütemterv

Szeretne az üzletfejlesztés, vagy a marketing vonalán előrelépni?
Ön is oktat, van oktatóként működő munkatársa?
Jó lenne emelni a képzés színvonalát,
élvezetessé, maradandóvá tenni az oktatott anyagot?
Nézze meg erről szóló tanfolyamainkat.

Üzletfejlesztési tanfolyam

A 3 modul önállóan is választható, előre megbeszélt időpontokban.

A tanfolyamon megszerezhető tudásanyaggal hozzájáruljunk a hazai vállalatok bel- és külpiaci sikereihez. A tanfolyam három modulból áll, amelyből az első a cég fejlesztésére, a második a termékekre, a harmadik pedig a piaci jelenlét megerősítésére fókuszál.

1. modul: Üzletfejlesztési tréning
 • Az üzletfejlesztés területei
 • Üzletfejlesztési módszerek
 • Az üzletfejlesztéssel foglalkozó munkatársak felkészítése
 • A fejlődés-orientált szervezet
 • Értékesítési stratégiák
 • A jövő marketingstratégiái
 • Alkalmazott ügyfélszolgálat
 • A kitűzött célok megvalósítása
2. modul: Munkatársak motiválása
 • Az egyén teljesítménymérése a csapaton belül
 • A motiváció hatása a teljesítményre
 • Mi határozza meg a kollégák eredményességét?
 • A várható eredményesség előrejelzése
 • A vezető szerepe a motiváció fenntartásában
 • Személyiségfüggő motivációs stratégiák
 • Az egyéni és kollegiális szükségletek kielégítése (a csere-elmélet alapján)
 • A szervezeti kultúra szerepe a motiválásban
 • Az anyagi ösztönzők típusai, szerepe és hatása
 • A tervszerű teljesítménynövelő rendszer szerepe a projekt eredményességére
3. modul: Csoportvezetői technikák
 • A csoportmunka, mint hatékonyságjavító eszköz
 • Hogyan alakul ki a csoportmunka?
 • A csapatmunka megszervezése és irányítása,
 • Mitől válik egy csoport csapattá?
 • A csapatszellem kialakítása és fenntartása,
 • Az együttműködés hajtó- és fékezőerői,
 • A vezető helye a csapatban,
 • Az egyéniségek szerepe a csapatban,
 • Miként oldjuk meg a csapatmunka során fellépő problémákat?
 • Mitől függ a csapat teljesítménye?

Projektmenedzsment tanfolyam

Foglalja le időben a helyét.

1. modul:           szeptember  02- 03.
2. modul:           október 11-12.
3. modul:           november 15-16. 

A vezetők munkája jelentős részben arról szól, hogy egymásra épülő projekteket irányítanak és koordinálnak. A munka eredményes elvégzéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzünk az ehhez szükséges szervezői, motivációs és csoportvezetői ismeretekkel, amelyeket aztán kiegészíthetünk a saját tapasztalatainkkal is. A gyakorlati módszereket átadó tréningeken elsajátíthatják a sikeres projektvezetés technikáját. 

1. modul: Projektvezetési technikák
 • A projektcélok meghatározása, ésa projektek elhelyezése a vállalat működésében
 • A projektmenedzsment folyamata különböző projekttípusok esetén
 • Projektszervezés – összhangban a cég működési rendszerével
 • Hogyan alakítsuk ki a csapatmunka feltételeit?
 • A projektvezető szerepe és feladatai
 • Időgazdálkodés a projektek során
 • Költségterv-készítés
 • Hogyan tartsunk eredményes projektértekezletet?
 • A projektek beillesztése a cég napi működésébe
2. modul: Termékmenedzsment tréning
 • A meglévő termékportfólió elemzése
 • Kitörési pontok és innováció
 • Termékfejlesztés: szempontok és irányelvek
 • Speciális termékváltozatok a kisebb célcsoportok számára
 • Reklám
 • Fogyasztásösztönzés
 • Személyes értékesítés
 • Közönség- és ügyfélkapcsolatok
3. modul: Export tréning
 • A saját exportképességünk felmérése és megteremtése
 • Látogatás szakkiállításokon: mire figyeljünk és mit tegyünk?
 • Megjelenés szakkiállításokon: hol és hogyan?
 • Prezentáció a külföldi partnerek számára
 • Önmenedzselés: hol és hogyan?
 • Kapcsolatteremtés a helyi piaci szereplőkkel
 • Stratégiák a kapcsolatépítés során
 • Road-show
 • Meggyőzés és elfogadtatás
 • Megvalósítási ütemterv

Vállalati trénerképző tanfolyam


Képzési feladatok szinte minden cégnél jelentkeznek. A munkatársak betanítása, a beosztottak továbbképzése vagy a megfelelő kapcsolattartás a vevőkkel. Jó befektetés, ha a feladattal megbízott munkatársak az átadni kívánt tudás mellett tréneri, képzési ismeretekkel és rutinnal is rendelkeznek. Ezzel a tudással  hatékonyabban és gyorsabban készítik fel a munkatársakat a minőségileg magasabb munkavégzésre.

1. modul: Tréningmódszertan tréning
 • A tanulási folyamat jellemzői és fázisai
 • A csoportok vezetéséhez szükséges pszichológiai ismeretek
 • A képzés célfüggő felépítése és tananyag-készítés
 • Az elmélet és a gyakorlat aránya a képzésen belül
 • Könnyen követhető óravázlat készítése
 • A gyakorlatok tervezése és levezetése
 • A gyakorlatok elemzésének és értékelésének módszerei és szempontjai
 • Csoportdinamikai sajátosságok a tréningcsoportokban
 • A képzésben résztvevő hallgatók ellenállásának fajtái és azok kezelése
2. modul: Előadói és prezentációs készségfejlesztés
 • Hogyan tegyük a képzést színessé és élvezetessé?
 • Az oktató személyiségének hatása és varázsa
 • Mikor és hogyan rögtönözzünk?
 • Az elmélet hatékony átadása
 • Szemléltetés módjai
 • Gyakorlatok vezetése
 • Gyakorlatok korrigálása, értékelése felnőtt résztvevők esetében
 • Az előadói teljesítményt csökkentő gátlások feloldása
 • Az oktatót érő stresszhatások kezelése
3. modul: Tréneri gyakorlat tréning
 • A tréning megnyitása az alábbiak szerint:
  • a hallgatók ráhangolása a tréningre
  • a csoportkohézió és a csoportdinamika elindítása
  • a tréning céljának és tartalmának bemutatása
  • a tréningre vonatkozó hallgatói célok kitűzése
 • Foglalkozások vezetése az alábbiak szerint:
  • az elméleti ismeretek átadása
  • az elmélettel összefüggő gyakorlatok összeállítása és vezetése
  • a gyakorlatok elemzése és értékelése
 • A tréning lezárása az alábbiak szerint:
  • a megszerzett ismeretek megerősítése
  • a tanultak gyakorlatba való beültetése
  • az érzelmi töltés felhasználása a szerzett ismeretek és készségek tréning utáni alkalmazására

Ajánljuk további tréningjeinket, amelyeken
vezetőként, értékesítőként elmélyítheti tudását.
További gyakorlati tapasztalatokra tehet szert.

Tréningek beszerzők részére

Egy cég nyereséges működésének egyik legfontosabb feltétele, hogy a beszállítóknál és más partnereknél minél kedvezőbb árakat érjenek el. Az áralku során a lehető legjobb ár-érték arányt érjenek el.

A beszerzés során a beszerző a legkedvezőbb ajánlatot. tudja kiválasztani.   Felismerje a hiteles és a hiteltelen eladói megnyilvánulásokat, és kivédhesse a manipulatív lépéseket.
Prémium termékek eladásával növelheti a bevételeit.

Ártárgyalás tréning beszerzők részére
 • Saját cél megfogalmazása, avagy: a résztvevő mely készségeit kívánja fejleszteni a tréningen?
 • Az ártárgyalás helye és módja a beszerzési tárgyalások során
 • Asszertív érdekérvényesítés a tárgyalások során
 • Mely módszerekkel teremtsünk előnyös tárgyalási pozíciót?
 • Hogyan érjük el, hogy az ajánlott ár számunkra megfelelő legyen?
 • Miként érveljünk az árcsökkentés mellett?
 • A legkedvezőbb ár-érték arány elérésének módszere
 • Az eredményes áralku technikái
 • Árcsökkentés elérése hosszú távú együttműködés esetén
 • Miként viselkedjünk (és maradjunk nyugodtak) kritikus helyzetekben?
Beszerzői tréning
 • A beszerzési stratégia és taktika lehetséges formái
 • A beszerzés folyamata és technikája
 • Információgyűjtés és értékelés az eladóról
 • A beszerzési tárgyalások felépítése
 • Ártárgyalási stratégiák és taktikák
 • A hatékony érdekérvényesítés módszerei
 • Pályáztatás
 • A beérkező pályázatok minősítésére alkalmazható módszerek
 • Kapcsolattartás a kiemelt beszállítókkal
 • A jogos panaszok és reklamációk érvényesítése az eladó felé
  Prémium kategóriás termékek értékesítése
  • A prémium kategóriás termékek sajátosságai iparáganként
  • A prémium kategóriás termékek értékesítéséhez szükséges szemlélet és gondolkodásmód
  • Milyen képet alakítsunk ki partnereinkben a cégünk termékeiről?
  • Vásárlásösztönzés a prémium kategóriás termékek értékesítése során
  • Hogyan teremtsünk igényt egy prémium kategóriás termék iránt?
  • Tárgyalási stratégia és taktika a prémium kategóriás termékek értékesítése során
  • Igényfelmérés: Mit vár tőlünk a vevő, amikor prémium kategóriás terméket vásárol?
  • Hogyan elégítsük ki a vásárlók egyedi igényeit?
  • Hibák a prémium kategóriás termékek értékesítése során – Hogyan védjük ki őket?
  • Összefoglaló és oklevél-átadás
  Marketingelemzés
  Klientúraépítés tréning

  Tréningek vezetőknek

  Az üzleti életben a megvalósíthatóság és a jó eredmények kulcsa a pontos tervezés. Ha jó tervünk van, akkor a kreatív ötletek sokkal könnyebben testet ölthetnek.

  Vezetőként elemi érdekünk, hogy az értekezletek hozzájáruljanak a jó hangulatú munkahelyi légkör kialakításához. Elegendő információ birtokában, az időtényező optimális kihasználtságával könnyebb eredményes munkát végezni.

  Üzleti tervkészítési tréning
  • Az üzleti terv szerepe és helye
  • A cégünk bemutatása
  • Termékeink és szolgáltatásaink
  • A vállalat vagy projekt marketingterve
  • Pénzügyi terv
  • Menedzsment és vállalatirányítás
  • Megvalósítás és hosszú távú kilátások
  • Összefoglaló készítése
  Innováció-orientált vezetés
  • Az innováció fogalma és célja
  • Az innovatív vállalati kultúra sajátosságai és kialakítása
  • Innováció-orientált vezetés a gyakorlatban
  • Termék-innováció
  • Eljárás-innováció
  • Szervezési és szervezeti innováció
  • Marketing-innováció
  • Az innováció és a kreativitás kapcsolata
  Változásmenedzsment
  • Milyen területeken és hogyan növelhetjük cégünk eredményeit változtatásokkal?
  • A változtatás stratégiájának elkészítése
  • A tervezett változtatás részfeladatokra bontása
  • Változtatási szándékunk kommunikációja a szervezeten belül
  • Mely módszerekkel tehetjük együttműködőkké és a változások iránt elkötelezetté a szervezet dolgozóit?
  • A munkatársak ellenállásának okai, és azok feloldása
  • Vezetői feladatok a tervezett változtatás megvalósítása során

  További készségfejlesztő tréningek

   

  Tárgyalástechnika
  Rövid és eredményes értekezletek vezetése tréning
  • A munkahelyi értekezletek lehetséges céljai
  • Az értekezletek tematikájának kialakítása a cél figyelembevételével
  • A szükséges dokumentumok előkészítése
  • Az eredményt és hatékonyságot befolyásoló körülmények optimalizálása
  • A résztvevők körének meghatározása során mérlegelendő szempontok
  • Csoportos és egyéni felkészülés az értekezlet előtt
  • Tisztségek és feladatok az értekezlet során
  • Az értekezlet viselkedési normáinak kialakítása
  • A hátráltató magatartásformák felismerése és kezelése
  • Konstruktív módszerek az érdekkonfliktusok feloldására
  • A csoportos problémamegoldás módszertana
  • Csoportos döntéshozatali módszerek
  • A döntést követő feladatok delegálása
  Prezentációtechnika tréning
  • Hogyan látnak minket mások?
  • Felkészülés előadásra
  • Felkészülés prezentációra
  • A hallgatóság tájékoztatása, meggyőzése, mozgósítása
  • A rögtönzés lehetősége, helye és módja
  • Mikor milyen beszédtípusokat alkalmazzunk?
  • Mikor milyen stílust alkalmazzunk?
  • A non-verbális és a metakommunikáció
  • A verbális és nem verbális kommunikációs stílus összehangolása
  • Megjelenés, öltözködés
  • Mikor és hogyan tegyünk fel kérdéseket a hallgatóság számára?
  • Hogyan válaszoljunk a hallgatóság kérdéseire?
  • A hallgatóság figyelmének felkeltésére és fenntartására szolgáló módszerek
  • A szemléltetőeszközök és a vizuáltechnikai eszközök használatának helye és módja
  • Az előadói teljesítményt csökkentő gátlások feloldása
  • Az előadót érő stresszhatások és konfliktushelyzetek kezelése
  Projektmenedzsment tréning titkárságvezetőknek és menedzserasszisztenseknek
  • A projektcélok meghatározása, és a projektek helye a vállalat életében
  • A projektmenedzsment folyamata különböző projekttípusok esetén
  • Projektszervezés – összhangban a cég működési rendszerével
  • Hogyan alakítsuk ki a csapatmunka feltételeit?
  • A projektvezető szerepe és feladatai
  • Időgazdálkodés a projektek során
  • Költségterv-készítés
  • Hogyan tartsunk eredményes projektértekezletet?
  • Az általunk vezetett projektek beillesztése a cég napi működésébe
  Fluktuáció-csökkentés tréning

  avagy az Y és Z generációs munkatársak fogadása és beilleszkedésének segítése a munkahelyen tréning

  • Melyek az Y és Z generációs munkavállalók erősségei és miért keltenek frusztrációt a cég többi munkatársában?
  • Az Y és Z generációs belépők fejlesztendő készségei és nehézségei a munkába lépés során
  • Generációs különbségek a munkahelyen, illetve az ebből adódó ellentétek megjelenési formái és kezelésük
  • Személyiségfüggő viselkedésformák az Y és Z generáció tagjainál
  • Vezetőként miként segítsük az Y és Z generációs munkavállalók belépését és beilleszkedését az új munkahelyi környezetbe?
  • Az Y és Z generációs munkavállalók készségeinek fejlesztése munkahelyi környezetben
  • Az esetleges sikertelenségekből fakadó feladás és menekülési szándék első jelei, illetve ezek semlegesítése az Y és Z generációs munkavállalók esetében
  • Motivációs és ösztönzési módszerek az Y és Z generáció tagjainál

  Tréningek az eredményes marketingért

  Sikeres elsősorban a valós piaci igényeket kiszolgáló cég lehet.  amely a ki. Ha szeretné, hogy vállalata sikereket érjen el a marketing területén, meg kell ismernie a vevői elvárásokat, a piaci tendenciákat, de adatokra van szükség az ágazat helyzetéről is, amelyben dolgozik.

  A fogyasztói élmény nem csak a vásárlás és a termék használata során jelenik meg. A marketingben az érdeklődés felkeltésekor, illetve az értékesítés során a vásárlási döntés meghozatalakor is lehetőségünk van rá, hogy leendő ügyfeleink számára élményt nyújtsunk.

  Élményalapú marketing és értékesítés tréning
  • Az élményalapú marketing és értékesítés, mint új stratégia
  • Az ügyfelek élménycsatornái
  • Honnan tudjuk meg, hogy a potenciális vevők milyen élményre reagálnak leginkább?
  • Ügyfélfüggő élménykombinációk
  • A közvetlen és közvetett élmény lehetőségei a marketingben
  • A közvetlen és közvetett élmény lehetőségei az értékesítés során
  • A saját termékünkhöz köthető, közvetlen élményt nyújtó marketingmódszerek
  • Saját termékhez köthető, közvetett élményt nyújtó marketing módszerek
  • Saját termékhez köthető, közvetlen élményt nyújtó értékesítési módszerek
  • Saját termékhez köthető, közvetett élményt nyújtó értékesítési módszerek
  • A termékprezentáció élményszintre emelésének eszközei
  • A kreativitásunk fokozása és kihasználása az élménymarketingben és az élményékesítés során
  Marketingelemzés

  Tréning művezetőknek és fizikai állományt irányító vezetők részére

  A vezetői szerep mibenléte. Hogyan irányítsuk a beosztott munkatársakat hatékonyan? Hogyan mérjük fel a  kollégáink erősségeit és gyengeségeit. Hogyan vegyük ezeket figyelembe  a feladatok átadása során, az ellenőrzésnél, illetve a munkatársak személyre szóló motiválásakor és ösztönzésekor. Miként segítsük a munkatársak között kialakult konfliktusok rendezését, hogyan kezeljük a kritikus helyzeteket, problémákat.

  Vezetői módszerek művezetőknek és fizikai állományban dolgozó munkatársakat irányító vezetők részére
  • A vezetői szerep elvárásai, avagy: hogyan fogadtassuk el magunkat?
  • Hogyan továbbítsuk és hajtsuk végre a felsővezetők kéréséit?
  • Motivációs és ösztönzési lehetőségek a fizikai állományban dolgozó munkatársak esetében
  • A kollégák erősségeinek és gyengeségeinek felismerése
  • A munkaszervezés során miként biztosítható a hatékony információáramlás?
  • Delegálás, figyelembe véve a munkatársak kompetenciáit és személyiségét
  • A feladatteljesítés ellenőrzése és a szükséges javítások, korrekciók elvégeztetése
  • Konfliktusok a munkavállalók között és ezek feloldása, kezelése

  További  tréningek

   

  Vezető üzleti coaching tréning augusztus 3-4.
  • A munkatársak egyéni fejlesztésének lehetőségei coachinggal
  • A munkaköri coaching célja és várható eredménye
  • A coachingban részesíthető munkatársak kiválasztásának szempontjai
  • A munkatársak együttműködésének kialakítása a coach-csal
  • Kérdezés technika gyakorlása
  • Egyéni coaching technikája
  • Egyéni coaching vezetés gyakorlása
  • Csoportos coaching technikája
  • Csoportos coaching vezetés gyakorlása
  • A coaching eredményének mérési lehetőségei
  • A munkahelyi értekezletek lehetséges céljai
  • Az értekezletek tematikájának kialakítása a cél figyelembevételével
  • A szükséges dokumentumok előkészítése
  • Az eredményt és hatékonyságot befolyásoló körülmények optimalizálása
  • A résztvevők körének meghatározása során mérlegelendő szempontok
  • Csoportos és egyéni felkészülés az értekezlet előtt
  • Tisztségek és feladatok az értekezlet során
  • Az értekezlet viselkedési normáinak kialakítása
  • A hátráltató magatartásformák felismerése és kezelése
  • Konstruktív módszerek az érdekkonfliktusok feloldására
  • A csoportos problémamegoldás módszertana
  • Csoportos döntéshozatali módszerek
  • A döntést követő feladatok delegálása
  • Hogyan látnak minket mások?
  • Felkészülés előadásra
  • Felkészülés prezentációra
  • A hallgatóság tájékoztatása, meggyőzése, mozgósítása
  • A rögtönzés lehetősége, helye és módja
  • Mikor milyen beszédtípusokat alkalmazzunk?
  • Mikor milyen stílust alkalmazzunk?
  • A non-verbális és a metakommunikáció
  • A verbális és nem verbális kommunikációs stílus összehangolása
  • Megjelenés, öltözködés
  • Mikor és hogyan tegyünk fel kérdéseket a hallgatóság számára?
  • Hogyan válaszoljunk a hallgatóság kérdéseire?
  • A hallgatóság figyelmének felkeltésére és fenntartására szolgáló módszerek
  • A szemléltetőeszközök és a vizuáltechnikai eszközök használatának helye és módja
  • Az előadói teljesítményt csökkentő gátlások feloldása
  • Az előadót érő stresszhatások és konfliktushelyzetek kezelése

  Kapcsolat:

  Transflow Kft.
  info@transflow.hu
  +36 30 688 7040

   

  Kérdése, kérése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot.
  Állunk rendelkezésére.

  Transflow Team

  www.transflow.hu