Középvezetői
tanfolyam

A hatékony és eredményes munka kulcsa a jó vezető! Fejlessze vezetői készségeit, fejlessze csapatát, szervezze jól a munkát, legyen operatív vezető.

A vezetők munkája jelentős részben az irányításról, koordinálásáról és az emberi kapcsolatokról szól. Ahhoz, hogy eredményeket tudjon felmutatni rendelkeznie kell a szükséges vezetői technikákkal, szervezői készségekkel, motivációs és csoportvezetői ismeretekkel, gyakorlati tapasztalatokkal.

Képzésünk a vezetés módszertana mellett a vezetői készségek fejlesztésére, és a gyakorlatiasságra helyezi a fókuszt.  A tanfolyam keretén belül a résztvevők végig a saját cégüknél előforduló eseteken, projekteken dolgoznak, ami növeli munkájuk hatékonyságát. Az egyedi esetek, problémák megbeszéléséhez a képzés ideje alatt külön konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Mit ad Önnek a tanfolyam?

 • Gyakorlati módszereket a vezetéshez
 • Hatékony eszközöket a munkafolyamatok szervezéséhez
 • Segítséget a konfliktus helyzetek felismeréséhez és konstruktív kezeléséhez
 • Stratégiákat a munkatársak motiválására, mellyel növelheti a termelékenységet és cég eredményességi mutatóit, csökkentheti a fluktuációt
 • Vezetői és vezetési technikákat a csapatmunka fejlesztéséhez, erősítéséhez

 

Kinek ajánljuk a tanfolyamot?

Középvezetőknek

Mélyítse el a tudását, legyen harmóniában a változásokkal, ismerje meg és alkalmazza gyakorlatban a vezetői és vezetési technikák széles skáláját. Erősítse vezetői szerepét.

KKV vezetőknek

Ismerje meg a vezetői módszereket, lássa át munkafolyamatokat, hozzon jó döntéseket. A megfelelő technikákkal, jó szervezéssel növelje a hatékonyságot és a  profitot.

Vezetéssel foglalkozóknak

Szervezze jól a munkát. Váljon még jobb vezetővé, fejlődjön a koordináció területén. Építsen sikeres és eredményes csapatot, hozza biztosan az eredményeket. 

A tanfolyam időpontjai

Egyeztessen időpontot

Képzési idő

6 nap + 1 vizsganap

Jelentkezési határidő

A tanfolyam helyszíne

A tanfolyam részletes tematikája

I. modul - Vezetői és vezetési technikák
 • A vezetés célja: mit jelent vezetni?
 • Mikor vagyunk hatékony és mikor eredményes vezetők?
 • Helyzetfüggő vezetési módszerek – Mikor melyiket válasszuk?
 • A vezető személyes szabadsága: a csoportos és az egyéni döntések helye és lehetőségei
 • A felsővezető döntések végrehajtásának folyamata és módszere
 • A csoportmunka megszervezése és irányítása
 • A feladatok végrehajtásához szükséges információk megszerzése és rendszerezése
 • Feladat-átruházás (delegálás)
 • Az ellenőrzés és számonkérés módszerei a feladatok végrehajtása során
 • Az előforduló hibák feltárása és korrekciója
 • Konfliktushelyzetek felismerése és megoldása
II. modul - Munkatársak motiválása
 • Az egyén teljesítménymérése a csapaton belül
 • A motiváció hatása a teljesítményre
 • Mi határozza meg a kollégák eredményességét?
 • A várható eredményesség előrejelzése
 • A vezető szerepe a motiváció fenntartásában
 • Személyiségfüggő motivációs stratégiák
 • Az egyéni és kollegiális szükségletek kielégítése (a csere-elmélet alapján)
 • A szervezeti kultúra szerepe a motiválásban
 • Az anyagi ösztönzők típusai, szerepe és hatása
 • A tervszerű teljesítménynövelő rendszer szerepe a projekt eredményességére
III. modul - Csoportvezetői technikák
 • A csoportmunka, mint hatékonyságjavító eszköz
 • Hogyan alakul ki a csoportmunka?
 • A csapatmunka megszervezése és irányítása
 • Mitől válik egy csoport csapattá?
 • A csapatszellem kialakítása és fenntartása
 • Az együttműködés hajtó- és fékezőerői,
 • A vezető helye a csapatban,
 • Az egyéniségek szerepe a csapatban,
 • Miként oldjuk meg a csapatmunka során fellépő problémákat?
 • Mitől függ a csapat teljesítménye?

Részvételi díj

360 000 Ft/fő + ÁFA

 

A tanfolyam előadója

Kovács Tünde

üzleti tréner, szervezetfejlesztő, humánerőforrás fejlesztő

Tréningmódszere egyesíti az előadás formában történő elméleti ismeretátadás, a verbálisan szabad interakciós csoport, valamint a strukturált tréning azon elemeit, amelyek lehetővé teszik a munkaköri készségek intenzív fejlesztését. Ez a tréningmódszer képezi annak a több mint 250 jogvédett tréningprogramnak is a didaktikáját, amelyet 1991 óta megalkotott. Ezen tréningek a vezetés, az értékesítés, az ügyfélszolgálat, az üzleti kommunikáció és a vállalati oktatók tudásának, valamint készségeinek fejlesztésére irányulnak.

 

Miért válasszon minket?

Z

Élő online, személyes és hibrid tréningek

Válassza az Ön és a vállalkozása számára leginkább megfelelő formát. Képezze magát és munkatársait élő online, személyes “face to face” tréningjeinkkel, tanfolyamainkkal, vagy ezek keverésével hibrid megoldással.

Z

Kiscsoportos gyakorlati jellegű képzések

A kiscsoportos oktatásban hiszünk, ahol lehetősége van egyénre és céghez igazítva tanulni, helyzetgyakorlatokat megoldani, tesztelni az újonnan megszerzett tudást, készségeket.

Z

Ingyenes tanácsadás a tréningek során

Tréningjeink, tanfolyamaink gyakorlatcentrikusak. Lehetőség van egyénre és cégre szabott lehetőségek megbeszélésére is.

Z

Több évtizedes felnőttképzési tapasztalat

Oktatóink, trénereink 20-25 éves múlttal rendelkeznek a felnőttoktatás területén, folyamatosan képzik magukat, hogy tudásuk mindig naprakész legyen.