Adatkezelés marketing-tevékenység során

Elektronikus formában üzleti ajánlatainkat kizárólag jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére továbbítjuk olyan elektronikus levélcímekre, amelyek kapcsolatfelvételi lehetőségként online felületen vagy egyéb adatbázisban feltüntetésre kerültek. Az online felületen elérhető, kapcsolatfelvétel céljából megadott adat tulajdonosa, valamint adatkezelője az online felület üzemeltetője vagy tulajdonosa, az adatbázisban tárolt adatok tulajdonosa, valamint adatkezelője az adatbázis tulajdonosa.

Természetes személyek részére üzleti ajánlatokat a Transflow Team nem küld. A Transflow Team kijelenti, hogy marketingtevékenysége során nem kezel a 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. bekezdése szerint személyes adatnak minősülő adatot, illetve a 3. § 3. bekezdése szerint különleges adatnak minősülő adatot.

Adatkezelés képzési szolgáltatások esetében

 

A hozzánk beérkezett képzési szolgáltatás megrendelésekor a Megrendelők saját akaratukból adják meg nevüket, valamint a számlázhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az alábbiak szerint: munkahely neve, számlázási címe, postai címe, kapcsolattartásra alkalmas telefon és elektronikus levélcím. Ezeket az adatokat a képzési szolgáltatás teljesítése után a Transflow Team haladéktalanul megsemmisíti, kivéve az olyan dokumentumokon (számlák, szerződések) szereplő adatokat, amelyeket a számviteli jogszabályoknak megfelelően tovább szükséges őrizni. A hatályos jogszabályoknak megfelelő kötelező őrzési idő után a fent nevezett dokumentumokat – és a rajtuk szereplő adatokat – haladéktalanul megsemmisítjük. A Transflow Team a birtokába jutott adatokat indokolatlanul nem tárolja, azokat harmadik fél részére nem továbbítja, valamint marketing-tevékenység céljából nem használja fel, kivéve, ha az adat tulajdonosa ezt kifejezetten kéri munkatársunktól. A Transflow Team vélelmezi, hogy a képzési szolgáltatást Megrendelő a fent nevezett adatokat szabad elhatározásából bocsátotta rendelkezésére, s ezzel az adatkezeléshez ráutaló magatartásával hozzájárul.

 

Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete.